Zveza društev za cerebralno paralizo Sonček je v začetku februarja 2022 dala pobudo za spremembo zakona o volitvah v Državnem zboru. Sporen je sedmi člen, po katerem je uzakonjena možnost odvzema volilne pravice osebi, ki jo sodišče postavi pod skrbništvo in ugotovi, da ni sposobna razumeti pomena, namena in učinkov volitev.

Kot je pojasnil direktor zveze Iztok Suhadolnik, si na Sončku prizadevajo, da bi vsi posamezniki ne glede na hendikep v skladu z mednarodno Konvencijo o pravicah invalidov lahko uresničevali volilno pravico. Suhadolnik je še opozoril, da je zdajšnji sedmi člen zakona v nasprotju z določbami slovenske ustave, ki določa, da je volilna pravica splošna in enaka in jo ima vsak polnoleten državljan, brez diskriminacije. V Sloveniji pa na začetku letošnjega leta volilne pravice ni imelo nekaj manj kot 3000 polnoletnih državljanov.

To v praksi pomeni, da je v Sloveniji na podlagi hendikepa skoraj tri tisoč osebam odvzeta volilna pravica, kar je po oceni zagovornika načela enakosti v nasprotju s Konvencijo o pravicah invalidov. Konvencija namreč Sloveniji kot državi pogodbenici nalaga, da hendikepiranim osebam zagotovijo politične pravice in možnost, da jih uživajo enako kot drugi, med drugim, da hendikepiranim osebam zagotovijo, da učinkovito in polno sodelujejo v političnem in javnem življenju neposredno ali s svobodno izbranimi zastopniki, vključno s pravico in možnostjo, da volijo in so izvoljeni.

Če bi želeli sodelovati pri pobudi, lahko podpišete peticijo za spremembo zakona tu.