VRSTNIŠKO SVETOVANJE

Vrstniško svetovanje je oblika podpore za hendikepirane, da lahko ti (za)živijo neodvisno življenje. Uporabnik, ki se znajde v situaciji, za katero sam ne najde ustrezne rešitve, lahko s podporo usposobljenega vrstniškega svetovalca poišče ustrezno rešitev zase. Rezultati vrstniškega svetovanja so krepitev moči, čustvena razbremenitev, realizacija lastnih potencialov in večja informiranost uporabnika. Ko govorimo o vrstništvu, mislimo na ljudi, ki imajo podobno življenjsko izkušnjo, v tem primeru izkušnjo hendikepa.

NAČIN DELA: Ko uporabnik opredeli okoliščine in dobi vpogled v lastno situacijo, ga vrstniški svetovalec spodbudi, da opiše svoje čustveno doživljanje ob vsem tem. Vrstniški svetovalec pojasni, kako se je sam počutil v podobni situaciji, s čimer pri uporabniku doseže čustveno razbremenitev. Sledi iskanje ustreznih rešitev, primernih za uporabnika in pogovor z njim o možnih posledicah za vsako izbiro.

TEHNIKE DELA: Aktivno poslušanje, spodbujanje pri iskanju rešitev in posredovanje informacij.

NAČELO ZAUPNOSTI: O stvareh, o katerih se pogovarjamo, izven okvira srečanja oz. konteksta vrstniškega svetovanja ne govorimo.

IZBIRA USTREZNE REŠITVE IN ODGOVORNOST ZA IZBIRO: Izhajamo iz predpostavke, da ima vsak posameznik svojo pot – zgodovino, iz katere izhaja, okolje, v katerem živi, osebnostne značilnosti, ki usmerjajo njegovo čustvovanje, življenjsko usmeritev, ki ji sledi in vedenje. To je razlog, da pri vrstniškem svetovanju ne delimo nasvetov. Skupaj se pogovarjamo o različnih možnostih, jih pretehtamo iz več zornih kotov, primerjamo svoje izkušnje … v končni fazi pa bo rešitev zase vendarle vselej izbral posameznik sam in bo sam prevzel tudi odgovornost zanjo.

S klikom na plus se vam prikaže tehnični opis fotografije.

OBLIKE VRSTNIŠKEGA SVETOVANJA:

Individualno vrstniško svetovanje pomeni, da sta v pogovoru udeležena samo en vrstniški svetovalec in uporabnik. O načinu in pogostosti svetovanj se uporabnik in svetovalec dogovarjata individualno. Skupaj lahko razdelata tudi konkretne korake in na tak način jasno začrtata pot do ustrezne rešitve.

Skupinsko vrstniško svetovanje pomeni, da je prisotnih več uporabnikov storitve in tudi več vrstniških svetovalcev v času, ki ga določimo vnaprej. Pogovarjamo se o temi, ki je vnaprej določena. Pri tem nekdo od vrstniških svetovalcev vodi pogovor, ostali pa se vključujejo glede na svoje izkušnje o obravnavani temi.

KOMU JE NAMENJENA STORITEV

Storitev je namenjena vsem hendikepiranim, ki sami ocenijo, da tovrstno storitev potrebujejo. Pri tem medicinska diagnoza, vrsta in stopnja hendikepa niso pomembni.

Storitev vrstniškega svetovanja je za vse uporabnike brezplačna. Vsi zainteresirani uporabniki lahko za več informacij vprašate svoje usklajevalce osebne asistence, nam pišite na elektronski naslov yhd-drustvo@yhd-drustvo.si ali pokličite na 01/521-22-77.

Naročite se na naše e-novice in bodite na tekočem.

1 Step 1
Soglasje
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right