IZOBRAŽEVANJA

Udeleženci izobraževanj bodo pridobili informacije o tem, kaj je neodvisno življenje, katere so ovire za neodvisno življenje, kaj pomeni samostojnost in kaj je osebna asistenca ter kako se osebna asistenca razlikuje od drugih storitev v skupnosti. Posredovali jim bomo izkušnje in znanja, ki smo jih pridobili v več kot 20-letni praksi izvajanja storitve osebne asistence pri srečevanju z uporabniki, njihovimi svojci in osebnimi asistenti v različnih okoliščinah. Kompetence in veščine, ki jih bodo pridobili tekom izobraževanj in usposabljanj, bodo udeležencem omogočili neodvisno življenje, aktivno vlogo v družbi in razvoj njihovih potencialov.

Društvo YHD organizira v sredo, 21. junija 2023, začetno izobraževanje za uporabnike, osebne asistente in zakonite zastopnike. Izobraževanje bo potekalo na daljavo od 9. do 15. ure, prek aplikacije Zoom.

V mesecu maju na društvu YHD organiziramo dve nadaljevalni izobraževanji 2 prek aplikacije Zoom, v torek, 9. in 16. maja 2023,  preostali nadaljevalni izobraževanji 2 bosta potekali v živo (predvidena datuma sta: 18. in 23. maj 2023; za vse nadaljnje informacije se obrnite na Barbaro). Na nadaljevalno izobraževanje 2 se prijavijo tisti, ki so se v letu 2022 že udeležili dodatnega izobraževanja na YHD.

Za večje oziroma zaključene skupine (vsa) izobraževanja izvajamo tudi po dogovoru. Za več informacij glede izobraževanj in prijav pokličite 01/521-22-77 (Barbara) ali pišite na e-naslov: barbara@yhd-drustvo.si

IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJ smo strokovno usposobljeni in imamo dolgoletne lastne izkušnje upravljanja ali izvajanja osebne asistence.

Udeleženci, ki aktivno sodelujejo na izobraževanjih in vrnejo izpolnjen evalvacijski vprašalnik, v katerem pokažejo zahtevano raven znanja, bodo pridobili certifikat, ki dokazuje njihovo usposobljenost.

METODE DELA: podajanje informacij, predstavitev situacij preko primerov in njihova analiza, igre vlog, refleksije na igre vlog in predstavitve, predajanje lastnih izkušenj ter evalvacija. Uporabljamo video gradivo, ilustracije, zgodbe. Izvedbo izobraževanj in usposabljanj ter gradivo prilagajamo potrebam udeležencev.

S klikom na plus se vam prikaže tehnični opis fotografije.
V krogu sedi enajst ljudi. Sedem jih je na vozičkih, ostali sedijo na stolih. Ena izmed oseb na vozičku ima roki dvignjeni pred sabo. Občutek je, da govori, ostali so zazrti vanjo.

IZOBRAŽEVANJA ZA IZVAJANJE STORITVE OSEBNE ASISTENCE

1. IZOBRAŽEVANJA ZA OSEBNE ASISTENTE

USPOSABLJANJA ZA IZVAJANJE OSEBNE ASISTENCE, KI UPORABNIKU OMOGOČI NEODVISNO ŽIVLJENJE: 

 • Osnovno izobraževanje po ZOA v trajanju 6 ur: neodvisno življenje, odgovornosti osebnega asistenta v odnosu z uporabnikom in izvajalcem osebne asistence, družina in osebna asistenca, etična načela pri izvajanju osebne asistence, arovanje pred tveganji poškodb na delovnem mestu osebnega asistenta.
 • Postavljanje mej, prepoznavanje šibkih, nejasnih ali prekoračenih mej, ter kako jih ponovno vzpostaviti.
 • Odnos z uporabnikom, značilnosti napornih, dobrih odnosov, kako zgradimo dober odnos, kaj naredimo, ko nas vedenje drugega zmoti.
 • Preprečevanje in razreševanje konfliktnih situacij, asertivna komunikacija.

2. IZOBRAŽEVANJA ZA UPORABNIKE

 USPOSABLJANJA UPORABNIKOV ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE IN UPRAVLJANJE OSEBNE ASISTENCE:

 • Osnovno izobraževanje po ZOA v trajanju 6 ur: neodvisno življenje, odgovornost uporabnika v odnosu do osebnega asistenta in izvajalca osebne asistence, družina in osebna asistenca, etična načela pri izvajanju osebne asistence.
 • Izbira osebnega asistenta, kako se predstaviti, priprava na zaposlitveni razgovor, izvedba zaposlitvenega razgovora in delovnega preizkusa.
 • Usposabljanje osebnega asistenta: kako in kdaj izraziti zahtevo in prošnjo, kako dajati navodila, kako preveriti, ali jih asistent razume, kdaj asistent lahko odkloni delo.
 • Postavljanje mej, prepoznavanje šibkih, nejasnih, prekoračenih mej in kako jih ponovno vzpostaviti.
 • Priprava urnika, pisanje poročil o oceni kompetenc osebnih asistentov, odnos z osebnim asistentom, značilnosti dobrih in napornih odnosov, kako zgraditi dober odnos, kaj naredimo, ko nas vedenje asistenta zmoti.
 • Upravljanje osebne asistence, ko uporabnik živi z drugimi člani gospodinjstva, ali družinski člani lahko uporabnika ovirajo pri neodvisnem življenju in kako.
 • Preprečevanje in razreševanje konfliktnih situacij, asertivna komunikacija.

3. INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO VRSTNIŠKO SVETOVANJE ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE IN UPRAVLJANJE OSEBNE ASISTENCE

 • Vrstniško svetovanje je oblika podpore za hendikepirane, da ti lahko (za)živijo neodvisno življenje. Več o tem si lahko preberete tu.

Naročite se na naše e-novice in bodite na tekočem.

1 Step 1
Soglasje
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right