OSEBNI ASISTENT

Osebne asistente zaposlujemo redno na podlagi pogodbe o zaposlitvi v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:

  • so polnoletni,
  • poslovni sposobni,
  • iz kazenske evidence ne izhaja, da so bili pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi hendikepa, in
  • imajo opravljeno usposabljanje v skladu s tem zakonom.

Za čas nadomeščanja redno zaposlenih osebnih asistentov sklepamo pogodbe za opravljanje dela s samostojnimi podjetniki posamezniki, osebami na podlagi podjemne pogodbe, dijaki in študenti ter upokojenci za začasno in občasno delo.

Osebni asistenti pomagajo uporabniku pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti – pri kopanju, oblačenju, pri opravljanju toalete, nakupovanju, pripravi obrokov, čiščenju, pranju, izpolnjevanju svojih družinskih obveznosti, vključno s skrbjo za majhne otroke. Asistenti pomagajo na delovnem mestu, pri spremstvu in prostočasnih aktivnostih (npr. na potovanju). Pomagajo pri komunikaciji ali organizaciji dneva, odvisno od potreb posameznega uporabnika.

Osebni asistent ima svoje pravice in obveznosti določene v pogodbi o zaposlitvi, z Zakonom o delovnih razmerjih ter z dogovorom o izvajanju osebne asistence, ki ga podpiše z uporabnikom in izvajalcem osebne asistence.

Za opravljanje osebne asistence nista pomembni vrsta ali stopnja izobrazbe, mora pa asistent imeti določene sposobnosti, teoretična znanja, veščine, stališča in vrednote. Večino teh asistenti pridobijo med procesom usposabljanja pri uporabniku in izvajalcu osebne asistence.

S klikom na plus se vam prikaže tehnični opis fotografije.
Na desni spodnji četrtini fotografije je ženska na vozičku. Dotika se fascikla, ki ga v njenem naročju drži druga ženska. Ta je na levi strani fotografije. Vidna je od kolen navzgor in nagnjena k fasciklu. V ozadju so police, na katerih so zloženi preostali fascikli. Poleg njih je na desni zgornji četrtini fotografije hladilnik in na njem mikrovalovna pečica.

Asistenti med opravljanjem svojega dela pridobijo:

  • Zavedanje, da je OA storitev, ki uporabniku omogoča neodvisno življenje.
  • Poznavanje načel neodvisnega življenja in OA, poznavanje odgovornosti uporabnika in asistenta, poznavanje učinkovitih načinov vedenja in komunikacije, osnovna znanja o negi, poznavanje tehnik prenašanja, ki varujejo hrbtenico.
  • Zmožnost upravljanja s tehničnimi pripomočki (npr.: z vozičkom, aparatom za dihanje).
  • Varovanje osebnih podatkov in intime uporabnika.
  • Spoštovanje uporabnika kot delodajalca. Spoštovanje etičnih načel, načel neodvisnega življenja, odločitev ter suverenosti uporabnika.
  • Spoštovanje drugih sprejetih medsebojnih pravil, dogovorov in pogodbenih obveznosti.
S klikom na plus se vam prikaže tehnični opis fotografije.
Na desni tretjini fotografije je stol in na njem plastična posoda s perilom. Nasproti, na levi tretjini fotografije, je ženska na vozičku. Z glavo je obrnjena proti stojalu za sušenje perila, za katerim, na sredini fotografije, stoji druga oseba in obeša perilo.
S klikom na plus se vam prikaže tehnični opis fotografije.
Iz desnega roba fotografije sega roka, ki drži kozarec za pivo, v katerem sta rumeno-zlata tekočina in slamica. To z usti drži moški, ki ima okoli glave trak, ki deluje kot usnje. Glavo ima naslonjeno na naslonjalo, viden je od prsi navzgor, na kanilo ima priklopljen dihalni aparat.

Osebni asistenti so lahko različnih starosti in imajo različne izkušnje in predznanja. Predvsem pa so zanesljivi, odgovorni, točni, natančni, pošteni, prilagodljivi, pripravljeni delati po navodilih, odzivni, potrpežljivi, iskreni in diskretni. Spoštujejo uporabnika in njegove odločitve. Sposobni so razumeti, slediti in izvrševati navodila uporabnika. Nikakor niso pokroviteljski. Osebni asistent ni skrbnik uporabnika, zato NI ODGOVOREN za njegove odločitve. Uporabnika ne obravnava z usmiljenjem ali kot bolnika. Pomaga mu pri tistih aktivnostih, ki jih uporabnik zaradi fizičnega, senzornega ali intelektualnega hendikepa ne more izvesti sam.

Naročite se na naše e-novice in bodite na tekočem.

1 Step 1
Soglasje
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right