Loading...
Domov2021-11-23T12:07:58+01:00

KDO SMO

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa smo izvajalec osebne asistence in drugih storitev, ki hendikepiranim omogočajo, da živijo neodvisno.

Živeti neodvisno pomeni, da se vsak človek, tudi tisti s hendikepom, sam odloči (oziroma s pomočjo zakonitega zastopnika, če ga ima), kje, kako in s kom bo živel. Aktivnosti, ki jih zaradi hendikepa ne more opraviti sam, lahko izvede s pomočjo osebne asistence. Hendikepirani za vse svoje odločitve sprejema odgovornost.

Osebna asistenca in druge storitve za neodvisno življenje hendikepiranim omogočajo, da so lahko aktivni, odgovorni in enakopravni na vseh področjih družbenega življenja.

Skozi lastne izkušnje hendikepa smo razvili storitve, ki uporabnikom omogočajo kvalitetno in aktivno življenje. Ravno tako smo določili tudi načine in pravila, po katerih se te storitve izvajajo, tako za uporabnike kot za osebne asistente. Velik pomen namenjamo izobraževanju, ozaveščanju in informiranju o neodvisnem življenju hendikepiranih.

V društvu YHD smo zavezani uporabniškemu vidiku. To pomeni, da uporabnik sam izbere in upravlja storitve, ki jih potrebuje za neodvisno življenje.

S klikom na plus se vam prikaže tehnični opis fotografije.
Na fotografiji je upodobljen skupinski portret uporabnikov, osebnih asistentov, koordinatorjev osebne asistence in podpornikov društva YHD. Ob levem robu fotografije je Emil Bohinc. Za njim sta na sredini fotografije Elena Pečarič in Klaudija Poropat, vsi trije uporabljajo voziček.

Društvo YHD – IZVAJALEC OSEBNE ASISTENCE

Zakaj izbrati Društvo YHD za izvajalca osebne asistence?

 • Društvo YHD je začetnik neodvisnega življenja in izvajanja osebne asistence v Sloveniji ter njun največji zagovornik in promotor.

 • Dolgoletne bogate izkušnje s področja upravljanja in zagotavljanja osebne asistence.

 • Uporabnikom nudimo individualno obravnavo in svetovanje.

 • Kakovosten nabor ustreznih kandidatov za osebne asistente – glede na specifične potrebe in želje uporabnika.

 • Nudenje podpore uporabniku na različnih področjih – z namenom, da postane aktiven in polnopraven državljan. Podpora vključuje izobraževanja za vodenje osebne asistence, vrstniško svetovanje, krepitev moči uporabnika, informiranje o možnostih in pogojih za neodvisno življenje.

 • Kakovostna izobraževanja za osebne asistente in uporabnike.

 • Možnost zagotavljanja prevozov in prehodnega stanovanja za uporabnika, dokler si ne uredi svojega bivališča.

 • Zagovorništvo; v primeru diskriminacije ali drugih okoliščinah, kjer uporabnik doživlja neenakopravno obravnavo in se ne zna postaviti zase (ali pa ga ne upoštevajo), se lahko obrne na Društvo YHD, ki bo skupaj z njim (ali v njegovem imenu) posredovalo.

 • Posredovanje v primerih konfliktnih situacij med uporabnikom in osebnim asistentom; mediacije, možnost vključevanja v različne projekte društva, s čimer uporabnik dobi možnost postati (še bolj) aktiven.

 • Številna partnerstva in povezovanja s tujimi nevladnimi organizacijami, ki z nami sodelujejo zaradi izkušenj in dobrih praks, predvsem pa zaradi znanja, ki ga delimo z drugimi državami Evropske unije, ki zakona o osebni asistenci nimajo in se za to pravico še borijo.

Kako do osebne asistence?

1. korak

Preverite, ali izpolnjujete pogoje za pridobitev pravice do osebne asistence:

 • zaradi hendikepa potrebujete pomoč pri opravljanju aktivnosti v osebnem in družinskem življenju ter pri vključevanju v okolje, izobraževanje in delo;
 • ste državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki imate stalno prebivališče v RS;
 • ste stari od 18 do 65 let;
 • živite ali bi želeli živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
 • potrebujete pomoč najmanj 30 ur tedensko.

2. korak

Če izpolnjujete pogoje za pridobitev pravice do osebne asistence, na Centru za socialno delo oddate izpolnjeno vlogo za koriščenje pravice do osebne asistence.

3. korak

Komisija na vašem domu oceni potrebo po osebni asistenci. V primeru, da komisija odobri pravico do osebne asistence, vam CSD pošlje odločbo in vrednotnico.

4. korak

Iz registra izvajalcev osebne asistence si izberete izvajalca in se z njim dogovorite za razgovor.

5. korak

Po opravljenem razgovoru izvajalcu izročite vrednotnico, na osnovi katere pripravi dogovor o izvajanju osebne asistence, v katerem so določeni obseg ur, vrsta pomoči, začetek izvajanja osebne asistence ter število osebnih asistentov.

6. korak

Izvajalec vam bo posredoval kontakte kandidatov za osebne asistente, s katerimi je predhodno opravil razgovore. Ko izberete ustrezne kandidate, ki uspešno opravijo delovni preizkus, z njimi in izvajalcem podpišete dogovor o izvajanju osebne asistence.

Sofinancerji

Naročite se na naše e-novice in bodite na tekočem.

1 Step 1
Soglasje
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
Go to Top