NAMEN DELAVNIC BONTONČEK

Delavnice Bontonček so namenjene ozaveščanju o življenju hendikepiranih, enakih pravicah vseh ljudi, preprečevanju nastajanja stereotipov o hendikepiranih in odpravljanju že nastalih. Ciljne skupine so otroci, učenci, dijaki, študenti, njihovi vzgojitelji, učitelji, profesorji in posredno tudi širša javnost. Cena dveurne delavnice za skupino enega oddelka učencev ali skupino do 28 udeležencev znaša 80 evrov.

KOMU SO NAMENJENE DELAVNICE?

Delavnice izvajamo za skupine v vrtcih za starost od štiri do šest let, za oddelke učencev v osnovnih in srednjih šolah ter skupine odraslih do 25 udeležencev. Predstavljamo teme, za katere vzgojitelji, učitelji ali profesorji sami nimajo ustreznih znanj, predvsem pa ne izkušenj. Izvajamo jih posamezniki z lastno izkušnjo hendikepa in naši osebni asistenti.

S klikom na plus se vam prikaže tehnični opis fotografije.
Tehnični opis je trenutno še v izdelavi in bo na voljo v kratkem.

KAJ UDELEŽENCI PRIDOBIJO NA DELAVNICI?

Udeleženci delavnic spoznajo, da je vsaka oseba unikatna, kar jo bogati. Da ima vsak močna področja in plati, ki jih lahko s pridom uporabi. Udeleženci spremenijo svoj pogled na hendikep: postanejo svobodnejši, izboljšajo občutke, ki jih imajo ob srečanju s hendikepiranim, zmanjšajo lasten strah pred hendikepom (bojazen, da bi se njim pripetil hendikep in bi njihovo življenje tako izgubilo smisel). Iščejo ustrezne prilagoditve in spremenjene načine za opravljanje iste aktivnosti, pri čemer krepijo lastno ustvarjalnost in kreativno razmišljanje. Imajo možnost, da se vživljajo v različne situacije in ubesedijo svoje občutke. Spoznajo značilnosti odnosov med hendikepiranimi in nehendikepiranimi. V času delavnice soustvarjajo skupaj s hendikepiranim, pri čemer krepijo spoštovanje in solidarnost. Udeležencem se poveča občutek lastne vrednosti, spoznajo svoje močne plati in ozavestijo, da potrebujejo podporo pri premagovanju svojih šibkosti.

KOLIKO ČASA POTEKA DELAVNICA?

Delavnica Bontonček traja dve ali štiri šolske ure.

KAJ SE DOGAJA NA DELAVNICI?

Medtem ko imajo udeleženci delavnic zmanjšane nekatere sposobnosti (imajo prevezo čez oči, onemogočeno uporabo rok ali so na invalidskem vozičku), opravljajo različne aktivnosti. Z uporabo različnih čutil prepoznavajo predmete in živila. Predstavimo jim poklic osebnega asistenta, pravila v komunikaciji, ki veljajo v odnosu s hendikepiranimi, tehnične pripomočke in prilagojene družabne igre, ki jih udeleženci lahko preizkusijo. Pomemben del delavnice, ki sledi izkustvenim aktivnostim, je pogovor z udeleženci in predstavitev izkušenj izvajalcev iz njihovega vsakodnevnega življenja. Udeleženci imajo priložnost, da vprašajo, kar jih zanima, na takšen način pa dobijo odgovore »iz prve roke«.

VSEBINA IN IZVEDBA DELAVNICE STA PRILAGOJENI STAROSTI UDELEŽENCEV

Izvedba in tema delavnice je prilagojena trem starostnim skupinam. Za otroke v vrtcih in učence v prvi triadi osnovne šole je tema dostopnost in prilagoditev vrtca ali šole: kako se lahko otrok ali učenec s hendikepom vključi v vrtec ali šolo, kako mu lahko sovrstniki ali sošolci pomagajo, na katere ovire naleti v razredu, kako lahko prilagodijo razred ali igralnico. V drugi triadi je tema prilagoditev širšega okolja: prepoznavanje ovir v širšem okolju in iskanje rešitev za premagovanje ovir. V zadnji triadi osnovne šole in za dijake so tema etične vsebine v povezavi s hendikepom: kaj pomenijo razlike med ljudmi, kakšne možnosti ima hendikepirani v poklicnem in zasebnem življenju.

Naročite se na naše e-novice in bodite na tekočem.

1 Step 1
Soglasje
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right