OSEBNA ASISTENCA

Osebna asistenca je vrsta pomoči.

Kdor ima osebno asistenco, je uporabnik.

Kdor uporabniku pomaga, je osebni asistent.

Uporabnik si sam izbere osebnega asistenta.

Človek ima lahko, če potrebuje,

tudi več osebnih asistentov.

Osebni asistent uporabniku pomaga

na njegovem domu in izven doma.

Pomaga na primer pri:

jedi,

umivanju,

oblačenju.

Osebni asistent po navodilih uporabnika:

skuha,

pospravi,

uporabniku pomaga pri njegovih hobijih,

uporabnika spremlja, na primer v trgovino,

na obisk, koncert, v službo in na izlet.

Osebna asistenca je zato:

da lahko uporabnik živi čim bolj normalno življenje,

da mu ni treba živeti na primer v zavodu ali podobnem domu,

da mu za pomoč ni treba vedno prositi staršev ali družine,

da gre lahko ven iz svojega doma, kadar to želi.

Osebni asistent ne skrbi za uporabnika.

Osebni asistent dela po navodilih uporabnika.

Uporabnik sam pove,

kakšno pomoč potrebuje.

Če uporabnik osebnemu asistentu ne more dati navodil,

navodila da uporabnikov zakoniti zastopnik.

V tem primeru zakoniti zastopnik tudi izbere osebnega asistenta.

Kdo je lahko uporabnik?

Uporabnik mora imeti odločbo o osebni asistenci.

Da človek dobi odločbo,

je poseben postopek.

Za to so tudi posebni pogoji. To je napisano v Zakonu o osebni asistenci.

Osebno asistenco lahko dobi uporabnik,

ki potrebuje vsaj 30 ur pomoči na teden.

To so ljudje, ki:

se težko gibajo,

ne vidijo ali

težje razumejo.

So pa še drugi pogoji.

Človek mora biti na primer star med 18 in 65 let.

In drugo.

Kako dobite osebno asistenco?

Najprej na center za socialno delo

oddajte vlogo za osebno asistenco.

Vloga je na spletni strani.

Dobite jo lahko tudi na centru za socialno delo.

Potem vas bo na domu obiskala komisija.

Komisija po posebnem obrazcu oceni,

koliko osebne asistence potrebujete.

Če komisija oceni,

da potrebujete vsaj 30 ur pomoči na teden,

vam center za socialno delo napiše

odločbo o osebni asistenci.

Dobite lahko najmanj 30 ur

in največ 168 ur osebne asistence na teden.

168 ur na teden pomeni vse ure v tednu.

To pomeni, da je asistent vedno z vami.

Ko imate odločbo o osebni asistenci,

izberete izvajalca svoje osebne asistence.

Z izvajalcem se dogovorite za sodelovanje.

Dogovorite se,

koliko ur osebne asistence boste imeli.

Koristite lahko manj ur,

kot jih imate zapisanih v odločbi.

Dogovorite se tudi o dolžnostih in pravicah.

Ko se z izvajalcem vse dogovorita,

začneta iskati osebne asistente.

Izvajalcev osebne asistence je veliko.

Eden od njih je Društvo YHD.

Dolžnosti uporabnika, osebnega asistenta in izvajalca

Osebni asistent uporabniku pomaga pri stvareh,

ki jih ne zmore storiti sam.

Uporabnik osebnega asistenta usmerja,

kako naj mu pomaga.

Uporabnik asistentu pove, kdaj ga potrebuje in za kaj.

Do svojega osebnega asistenta mora imeti spoštljiv odnos.

Mora paziti na to,

da je delo za osebnega asistenta varno.

Glavna dolžnost osebnega asistenta je,

da dela po navodilih uporabnika.

Glavna dolžnost izvajalca pa je ta,

da osebnemu asistentu nakazuje plačo.

Izvajalec uporabniku in asistentu pomaga,

če med njima pride do nesporazuma.

Več informacij o osebni asistenci najdete v

Vodniku po zakonu o osebni asistenci.

Vodnik je napisan v lahkem branju.

S klikom na plus se vam prikaže tehnični opis fotografije.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere.
S klikom na plus se vam prikaže tehnični opis fotografije.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere.
S klikom na plus se vam prikaže tehnični opis fotografije.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean eu ornare ante. Proin aliquam odio id lorem finibus, a ullamcorper arcu posuere.

Sofinancerji