Po Zakonu o osebni asistenci (ZOA) je osebni asistent fizična oseba, ki opravlja osebno asistenco pri izvajalcu na podlagi pogodbe o zaposlitvi po zakonu, ki ureja delovna razmerja ali po podjemni pogodbi ali kot samostojni podjetnik posameznik, če:

  • je polnoletna,
  • je poslovno sposobna,
  • iz kazenske evidence ne izhaja, da je bila pravnomočno obsojena za kaznivo
  • dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega
  • ravnanja na podlagi invalidnosti po drugih predpisih,
  • ima opravljeno usposabljanje po ZOA.

Osebni asistenti za uporabnike opravljajo osebno asistenco, zaposleni pa so pri izvajalcih osebne asistence za polni ali krajši delovni čas oziroma imajo sklenjene pogodbe o opravljanju dela. Imeti morajo opravljeno osnovno usposabljanje pri izvajalcu. Za konkretna dela pa asistenta usposobi uporabnik sam.

Osebni(a) asistent(ka) dela pri uporabniku, po njegovih navodilih in v njegovi prisotnosti. Asistenti so lahko različnih starosti in imajo različne izkušnje. Predvsem pa so zanesljivi, odgovorni, točni, natančni, pošteni, prilagodljivi, odzivni, potrpežljivi, iskreni in diskretni. Spoštujejo uporabnika in njegove odločitve. Sposobni so razumeti, slediti in izvrševati navodila uporabnika. Pripravljeni so nadomeščati. Nikakor niso pokroviteljski. Uporabnika ne obravnavajo z usmiljenjem ali kot bolnika. Pomagajo mu pri tistih aktivnostih, ki jih uporabnik zaradi fizičnega, senzornega ali intelektualnega hendikepa ne more izvesti sam.

Delo obsega pomoč uporabniku pri vsakodnevnih opravilih: v gospodinjstvu, pri osebni negi in spremstvu. Delo poteka po navodilih uporabnika. Osebni asistent(ka) je lahko kdorkoli, ne glede na posameznikovo izobrazbo. Osebnega asistenta namreč usposobi in priuči uporabnik sam, glede na lastne potrebe in želje. Asistent(ka) ne sme imeti predsodkov do tovrstnega dela. Delo je raznoliko, dinamično in polno izzivov.

Osebni asistent aspirira uporabnika. Foto: Klaudija Poropat

Zaposlitev je za nedoločen čas in s šest mesečnim poskusnim obdobjem. Mesečno plačilo je 1.179,63 EUR bruto (25. razred). Poleg mesečnega plačila je osebni asistent upravičen tudi do vseh dodatkov za morebitne posebne pogoje dela, ki mu pripadajo po zakonu (npr.: za nočno in nadurno delo, delo ob nedeljah in praznikih).

Vse zainteresirane kandidat(k)e vabimo, da čim prej pošljete svojo prošnjo na zaposlitev@yhd-drustvo.si ali svojo prijavo oddate na Prijava na delo

Osebni asistent(ka) je lahko vsakdo, ne glede na izobrazbo. Pričakuje se odgovornost, točnost, korektnost in zanesljivost. Asistent(ka) ne sme imeti predsodkov do tovrstnega dela.
Delo je raznoliko, dinamično in polno izzivov.

Vse zainteresirane kandidat(k)e vabimo, da čim prej pošljete svojo prošnjo na zaposlitev@yhd-drustvo.si ali svojo prijavo oddate na Prijava na delo