VRSTNIŠKA PODPORA TUDI PREKO TELEFONA

Trenutne razmere zaradi epidemije in uvedba varnostnih ukrepov za preprečevanja širjenja virusa so močno posegli v naša življenja. Prinašajo nam nove izzive, s katerimi pa se včasih težko ali celo ne moremo sami spopadati.

Znašli smo se v negotovem in nepredvidljivem obdobju, ko imamo omejeno tudi možnost gibanja in druženja. Stres, obremenitve in neprijetne občutke kot so tesnoba, zaskrbljenost, strah lahko vodijo v različna bolezenska stanja, zato je pomembno, da delujemo preventivno. Izzive, ki jih prinašajo trenutne razmere, nam lahko pomagajo prebroditi nekatere dejavnosti ali pa izogibanje tistim, ki negotovost in tesnobne občutke še povečujejo. Predvsem pa pomaga pozitivni pogled na situacijo, kaj je za vsakega od nas lahko tudi dobro in pogovor.

Za premagovanje izzivov lahko uporabite vrstniško podporo, kjer se boste preko telefona pogovorili o vaših trenutnih izzivih in našli nabor rešitev, ki jih boste lahko uporabili za premagovanje trenutnih situacij.

Pokličete lahko Katrin na telefonsko številko 031/857-593.