Tiskovna konferenca o poraznem stanju in neodzivnosti politike na področju osebne asistence ter poziv javnosti, da podpre takojšnjo razpravo o delu Ministrstva RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

KDAJ: Torek, 6. februar 2024, ob 11. uri

KJE: Atrij Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Vabljeni na tiskovno konferenco, na kateri bomo pozvali javnost, da podpre takojšnjo razpravo o dejanskem pomenu osebne asistence in implementaciji Zakona o osebni asistenci, ki mora temeljiti na ideji neodvisnega življenja in ga je Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dolžno zagotoviti.

Izhodišča, stališča in cilje bodo podali:

Elena Pečarič, univ. dipl. filozofinja in soc. kulture, predsednica YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa ter strokovna vodja;

Klaudija Poropat, univ. dipl. filozofinja in soc. kulture, podpredsednica YHD in koordinatorka programa;

Barbara Kobal Tomc, direktorica Inštituta RS za socialno varstvo, na katerem se s področjem OA ukvarja z raziskovalnega in izvedenskega vidika;

Dr. Dušan Rutar, avtor, predavatelj, zastopnik neodvisnega življenja;

Iztok Suhadolnik, direktor Zveze Sonček, dolgoletni član društev in organov Zveze Sonček, starš in zastopnik odrasle osebe s cerebralno paralizo ter uporabnice osebne asistence, zagovornik neodvisnega življenja oseb z oviranostjo, ki se je tega naučil od društva YHD

Maja Učakar Kranjc, univ. dipl. zgodovinarka, ki je bila 21 let gimnazijska učiteljica zgodovine, trenutno zaposlena kot s.p., svetovalka na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, občasno (kadar ni druge kadrovske rešitve) nadomestna asistentka sinu Galu

Dr. Darja Zaviršek, redna profesorica in raziskovalka na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, vodja Katedre za socialno vključevanje in pravičnost in članica raziskovalne skupine European Disability Experts pri Evropski komisiji, izredna članica SAZU.

Moderira: Prof. dr. Darja Zaviršek

Še enkrat vljudno vabljeni, da se nam pridružite!