Stojnica YHD LUPA

Center nevladnih organizacij Slovenije (CNVOS) je letos že 21. v mestnem jedru organiziral in gostil Festival LUPA, ki se ga je udeležilo več kot 120 nevladnih organizacij z različnih področij. Na največjem promocijskem dogodku nevladnih organizacij je imelo svojo stojnico tudi YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa. »Štant« številka 51 na Stritarjevi ulici smo si delili s predstavniki Društva Vita – za pomoč po nezgodni poškodbi glave, največji nevladni festival pa smo skušali izkoristiti predvsem za predstavitev našega projekta Medsosedska-medgeneracijska pomoč. Namen le-tega je obuditi sosedske odnose (včasih smo se vsi sosedi v bloku med seboj poznali, sedaj ne vemo, kdo živi v sosednjem stanovanju, nad nami ali pod nami) in nuditi podporo pri vsakdanjem življenju osebam, ki bi jo potrebovale – pa naj gre za drobna hišna opravila ali popravila, učno ali digitalno pomoč, spremstvo ali družabništvo. Dogajanje v centru Ljubljane smo skušali izkoristiti tudi za pridobivanje novih uporabnikov (ljudi, ki bi potrebovali pomoč) in prostovoljcev (ljudi, ki bi želeli sosedu ali sosedi pomagati) in seveda za povezovanje z drugimi istomislečimi društvi, zavodi in organizacijami s podobnimi nameni, programi in projekti.

Poleg pestrega dogajanja na Prešernovem trgu, Tromostovju in Stritarjevi ulici, so potekale dodatne oziroma dopolnilne aktivnosti festivala tudi v kavarni Pritličje. Sicer je bil načrt, da bodo nevladniki »zavzemali« center prestolnice vse do 18. ure, a je živahno dogajanje in sodelujoče predčasno pregnal dež.