Društvo Altra v sodelovanju z Mirovnim inštitutom izvaja program ARVID – Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe s hendikepom. V okviru tega izvajajo anketo, s katero želijo zbrati podatke, ki bi jim pomagali oceniti, kolikšen delež žrtev kaznivih dejanj predstavljajo hendikepirane osebe. Prosimo vas za sodelovanje v tej anketi, ki je dostopna na: https://www.1ka.si/ARVID

Žrtve kaznivega dejanja imajo pravico do informacij, podpore in zaščite. Prav tako imajo pravico do spoštljivega ravnanja ter podpore v skladu z njihovimi potrebami. Namen programa je, da se osvetli stanje na tem področju in z vašim sodelovanjem boste pripomogli k izboljšanju dostopa do teh pravic.

Sodelovanje v tej anketi je povsem prostovoljno, zaupno in anonimno in ga lahko kadarkoli prekinete.