Bruselj in Budimpešta, 23. julija 2020 – Dva izkušena strokovnjaka Združenih narodov (ZN) sta izrazila zaskrbljenost zaradi številnih primerov financiranja iz finančnih skladov Evropske unije (EU) za vzdrževanja in širjenja institucij za osebe s hendikepom, kar ni v skladu z mednarodnim pravom človekovih pravic.

Posebna poročevalka ZN za pravice oseb s hendikepom, Catalina Devandas – Aguilar in posebna poročevalka ZN za pravico do ustreznega bivališča, Balakrishnan Rajagopal, sta naslovili na predsednico Evropske komisije, Ursulo van der Leyen pismo, v katerem izrazita zaskrbljenost, nad tem, da Evropski strukturni in investicijski skladi (ESIF) še vedno financirajo vzdrževanje zastarelih, diskriminatornih in nevarnih praks institucionalizacije v številnih državah Evropske unije.

Posebni poročevalki sta utemeljili svoje argumente tako, da sta spomnili predsednico Evropske komisije, gospo van der Leyen, da je EU in vseh 27 držav članic ratificiralo Konvencijo o pravicah invalidov ter s tem sprejelo zavezujoče pravne obveznosti za spoštovanje, zaščito in izpolnjevanje človekovih pravic oseb s hendikepom. Ob enem sta pozvali predsednico komisije, da implementira zakone, ki prepričujejo nadaljnjo financiranje gradnje manjših institucij za osebe s hendikepom, in preusmeri to financiranje za doseganje večje inkluzije in podpore hendikepiranim, da živijo neodvisno. Izpostavili so, da:

„Evropska komisija z nenehnim zagotavljanjem finančne podpore projektom, ki spodbujajo institucionalizacijo hendikepiranih podpira, legitimira in dejavno prispeva k sprejemanju medicinskega modela hendikepa in na ta način spodkopava napredek, dosežen s sprejetjem Konvencije (CRPD) ter spodbuja države, naj ohranijo zastarele, neučinkovite in diskriminatorne načine, ki kršijo pravice hendikepiranih.”

Sporočilo posebnih poročevalk ZN je naslovljeno na predsednico Evropske komisije malo po tem, ko je posebni poročevalec ZN za pravice do zdravja, Dainius Pūras poslal sporočilo bolgarski vladi in Evropski komisiji o finančni shemi, ki jo financira ESIF za izgradnjo majhnih institucij za več kot 1000 oseb s hendikepom. Financiranje bolgarske sheme s strani Komisije je trenutno v postopku pred sodiščem Evropske unije.

Medtem, ko se dokazi kopičijo pa Fundacija Validity in Evropska mreža za neodvisno življenje (ENIL) pozivata Evropsko komisijo, naj odločno ukrepa proti in prepreči nadaljnjo kršenje človekovih pravic in preusmeri financiranje v storitve v skupnosti in zagotovi finančno odškodnino tistim, ki so institucionalizirani.

Povzeto po ENIL.