Ker se v zadnjem času v javnosti pojavljajo številni pozivi k izključitvi strokovne vodje in predsednice YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa Elene Pečarič iz pogajanj pri reformi Zakona o osebni asistenci, bi želeli kot ekipa predstaviti tudi naše stališče in videnje dogajanja. Ker se od nekdaj zavzemamo za nediskriminatorno obravnavo na vseh področjih in se nam zdijo pritiski ter obtožbe povsem neosnovane, prilagamo spodnjo izjavo za javnost:

Želimo poudariti, da je Elena Pečarič skupaj z dolgoletnimi sodelavci in sodelavkami na YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendikepa pionirka osebne asistence v Sloveniji. Več kot 20 let se je kljub hudim nasprotovanjem tradicionalnih invalidskih organizacij ter vsakokratne politike borila za to, da bi postala osebna asistenca (OA) človekova pravica vsakega posameznika v Sloveniji, ki jo potrebuje. Skupaj s somišljeniki je bila tudi ena prvih, ki je zagovarjala OA tudi za vse tiste uporabnike, ki ne morejo sami voditi osebne asistence in pri tem potrebujejo pomoč zakonitega zastopnika.

V naš prostor je vnesla govor o filozofiji neodvisnega življenja in pravici vsakega hendikepiranega posameznika, da sam izbira, kje in kako bo živel, s kom bo živel ter kdo mu bo pomagal pri tistih opravilih, ki jih sam ne zmore. Eden izmed ciljev je bil tudi sprememba paradigme dojemanja hendikepa iz strogo medicinskega modela (diagnoza posameznika – napaka je v meni) v socialni model (hendikep je okoliščina – napaka je v neprilagojenem okolju, torej nedostopnosti), ki je širša javnost in odločevalci še vedno ne razumejo ali pa nočejo razumeti. V praksi to pomeni, da YHD ne diskriminira glede na vrsto hendikepa, medtem ko se ostali združujejo na podlagi diagnoze. Elena Pečarič o tem ni samo govorila, ampak smo v okviru društva YHD kot prvi začeli tudi s pilotnimi projekti OA. V zadnjih 25 letih smo tako marsikomu zagotovili polno in aktivno življenje izven inštitucije. Mnogim družinskim članom hendikepiranih oseb smo omogočili, da so zaživeli svoje življenje po svojih željah. Namen OA je med drugim tudi razbremenitev svojcev, da niso primorani svojega življenja povsem podrediti pomoči svojemu otroku, staršu, bratu ali sestri …

Osebni asistenti namreč prevzamejo nase tisti del fizične pomoči, ki jo hendikepirani posamezniki potrebujejo, ter jim s tem omogočijo, da se osamosvojijo, kar je osnovni namen OA. Še enkrat poudarjamo, da OA ni skrb ali oskrba, hendikepirani posamezniki pa ne objekti skrbi, temveč subjekti z vsemi odgovornostmi in pravicami. In prav to je tisto, kar Elena Pečarič ves čas vztrajno poudarja, ko nasprotuje različnim skrbniškim praksam nekaterih staršev in izvajalcev osebne asistence.

Brez njene vztrajnosti, upornosti, kdaj pa tudi trmoglavosti, lahko mirno in brez lažne skromnosti zatrdimo, da danes OA sploh ne bi bilo. Kdor je seznanjen s frustracijami hendikepiranih oseb in aktivistov za OA iz mnogih zahodnoevropskih držav, lahko primerjalno oceni, kako velika pridobitev za hendikepirane osebe je bila uzakonitev OA v Sloveniji. V tujini je Slovenija na ta račun izjemno cenjena, države, ki se še vedno prizadevajo uzakoniti OA, pa redno iščejo pomoč in nasvete prav pri društvu YHD. Elena Pečarič je kot pionirka OA, predsednica društva in strokovna vodja s področja socialnega varstva, redna gostja ter govornica na različnih mednarodnih posvetih in dogodkih na temo neodvisnega življenja. In za nameček izjemno cenjena prav zaradi svojega doprinosa, tudi kot avtorica knjig in številnih člankov na temo OA.

V društvu YHD smo zato mnenja, da je absurdno, da kdorkoli poziva k izključitvi Elene Pečarič iz posvetovanj o spremembah ZOA. Gibanje za nediskriminacijo povsem v nasprotju s svojim imenom nastopa do nje izjemno diskriminatorno, ker se ta ne uklanja njihovemu razmišljanju in miselnosti, temveč je drugačnega mnenja. Prav zato so takšni pozivi nedemokratični, peticija civilne iniciative Osebna asistenca pa je zloraba peticije kot instrumenta demokracije. V demokratični družbi bi morala v razpravi veljati moč argumenta, ne pa izključevanje drugače mislečih iz razprav oz. posvetov in poskus uvajanja argumenta moči številnih, ki na stranski tir postavljajo ravno dobrobit hendikepiranih.

S spoštovanjem,
ekipa YHD – Društva za teorijo in kulturo hendikepa