V imenu Evropske mreže za neodvisno življenje – ENIL želimo izraziti globoko zaskrbljenost nad nasiljem in drugimi kršitvami človekovih pravic nad hendikepiranimi posamezniki v psihiatričnih ustanovah v Sloveniji ter neodzivnostjo oblasti. Pozivamo vas, da nemudoma zaščitite hendikepirane osebe v inštitucijah, odgovorne privedete pred sodišče in brez odlašanja izvedete celovito politiko deinstitucionalizacije. Takšni koraki bi bili v skladu z obveznostmi Slovenije po Konvenciji ZN o pravicah invalidov (KPI) ter evropskimi zakoni in politikami na področju pravic hendikepiranih.

ENIL sicer opaža pozitivne premike v Sloveniji, kot je zakon o osebni asistenci in povečane možnosti za neodvisno življenje številnih hendikepiranih oseb. V sodelovanju z YHD – Društvom za teorijo in kulturo hendikepa, ki je član ENIL, smo v tem pogledu že večkrat pohvalili Slovenijo in posredovali informacije o njenih pozitivnih prizadevanjih za uveljavitev 19. člena KPI, torej o pravici do neodvisnega življenja in vključenosti v skupnost.

Zato smo bili presenečeni in šokirani, ko smo izvedeli za sistemsko nasilje nad hendikepiranimi v Psihiatrični bolnišnici Ljubljana in drugih psihiatričnih ustanovah, o katerem so v preteklih mesecih poročali mediji [1] , nevladne organizacije in druge ustanove. Poleg poročil o nasilju smo bili zgroženi, ko smo izvedeli za neodzivnost pristojnih ministrstev in vašo popolno nezmožnost obravnavanja ter odpravljanja tovrstnih okoliščin. Natančneje, kot smo razumeli, javnosti ni bilo omogočenih ali dostopnih nikakršnih informacij o preiskavi primerov zlorab; prav tako v javnost niso prišle informacije o načrtu za zaščito žrtev nasilja, nenazadnje pa so žrtve ostale brez javnega opravičila oziroma priznanja zlorab, ki so jih doživele. Glede na zavezanost Slovenije k uveljavljanju pravic hendikepiranih oseb bi pričakovali te in druge konkretne korake za zaščito žrtev ter privedbo odgovornih pred sodišče.

Na koncu želimo izraziti zaskrbljenost zaradi počasnega napredka pri zapiranju ustanov v Sloveniji in razvoju skupnostnih alternativ, ki bi vsem hendikepiranim osebam omogočile življenje v skupnosti, v skladu z 19. členom KPI. Situacija, ki jo obravnava to odprto pismo, je še en opomnik, zakaj mora biti zaprtje ustanov prednostna naloga, saj so nasilje in druge kršitve človekovih pravic vsakodnevni pojav v psihiatričnih bolnišnicah in drugih domovih.
Zato ob polni podpori zahtevam, ki so jih 31. maja objavili aktivisti za človekove pravice, ponudniki storitev, člani akademske sfere in drugi vidnejši posamezniki Slovenije, pozivamo Vlado Slovenije, da:

  • Zaščititi hendikepirane osebe v psihiatričnih bolnišnicah in drugih domovih pred nasiljem in drugimi kršitvami človekovih pravic, še posebej stanovalce Psihiatrične bolnišnice Ljubljana.
  • Predstavi konkreten načrt, kako se bo v prihodnosti obravnavalo in preprečevalo nasilje nad hendikepiranimi osebami v psihiatričnih bolnišnicah in drugih domovih.
  • Odpravi vse prisilne prakse v službah za duševno zdravje.
  • Zaščititi pravice hendikepiranih oseb, ki so žrtve nasilja v službah za duševno zdravje, in preprečiti tako nasilje, vključno z zagotovitvijo, da se zakon o duševnem zdravju spremeni tako, da bo v celoti usklajen s KPI.
  • Poda javno izjavo, v kateri obsoja nasilje.
  • Nujno izvede postopek deinstitucionalizacije v skladu s KPI, njenimi splošnimi komentarji in smernicami o deinstitucionalizaciji, tudi v nujnih primerih [2].
  • Zagotovi, da bo strategija deinstitucionalizacije celovita in bo zajemala vsa okolja in objekte, v katere so nameščene hendikepirane osebe, ne glede na to, ali so v pristojnosti ministrstev za socialne zadeve, zdravje, izobraževanje ali drugo.
  • V proces deinstitucionalizacije v Sloveniji aktivno vključi hendikepirane osebe in njihove reprezentativne organizacije, vključno s preživelimi v zavodih.

Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in ostajam na voljo za vse nadaljnje razprave z vašo vlado o tej pomembni zadevi.

S spoštovanjem,

Ines Bulić-Cojocariu
direktorica Evropske mreže za neodvisno življenje (ENIL)

[1] Glej: https://n1info.si/poglobljeno/kaj-se-dogaja-na-psihiatricni-kliniki-ljubljana-razkrivamo-pricevanja-o-nasilju/, https://n1info.si/novice/slovenija/ pricevanja-so-nas-sokirala-niso-pa-nas-presenetila/ in https://n1info.si/poglobljeno/razkrivamo-nova-pricevanja-o-nasilju-bolnika-z-demenko-veckrat-brcnil-udaril/?fbclid=IwAR1Jjjho_yzbIyOk9PBC3AKwWHYabBpUnXxN0dmFvtnoPBX0D1Cfm62c3V8

[2] Glej: https://www.ohchr.org/en/documents/legal-standards-and-guidelines/crpdc5-guidelines-deinstitutionalization-icludes

Odprto pismo so prejeli Dr. Robert Golob (Predsednik Vlade Republike Slovenije), Dr. Valentina Prevolnik Rupel (ministrica za zdravje), Simon Maljevac (minister za solidarno prihodnost), Dr. Dominika Švarc Pipan (ministrica za pravosodje) in Luka Mesec (minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti).