Vlada je sprejela nov Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19, s katerim je določila, kdo so izjeme, ki jim ne bo treba v karanteno. Izjeme je določila v socialnem varstvu, zdravstvu in šolstvu. Odlok je stopil v veljavo 19. januarja, pri čemer karantene, odrejene pred tem datumom, ne bodo preklicane.

Po 19. januarju se v sedemdnevno karanteno kljub visoko tveganemu stiku z osebo, okuženo s covid-19, ne bo napotilo:

Zaposlenih v zdravstvu, socialnem varstvu ali vzgoji in izobraževanju, pod pogojem da oseba 7 dni vsakodnevno opravi testiranje s hitrim antigenskim testom pri izvajalcu hitrega testiranja ali pa se samotestira pri delodajalcu. Poleg tega morajo te osebe na delovnem mestu nositi zaščitne maske FFP2 in o visoko tveganem stiku nemudoma obvestiti delodajalca.
• Učencev, dijakov, študentov ali udeležencev izobraževanja odraslih, če je do visoko tveganega stika prišlo v okviru šolanja. Tudi v tem primeru velja, da se morajo učenci v šoli 7 dni vsakodnevno samotestirati s HAG testi. Posamezen oddelek bo napoten v karanteno šele, če se bo okužba pokazala pri več kot 30-odstotkih učencev.
• Predšolskih otrok, če je do visoko tveganega stika prišlo v vrtcu. Tako kot v zgoraj omenjenem primeru bo celoten oddelek napoten v karanteno šele, ko bo okuženih več kot 30-odstotkov otrok z oddelka.

V veljavi ostajajo tudi predhodno določene izjeme od karantene. Tisti, ki morajo zaradi visoko tveganega stika z okuženo osebo s covidom-19 vseeno v karanteno (torej tisti, ki ne izpolnjujejo pogojev za eno izmed izjem), morajo sami na spletni strani eUprave izpolniti izjavo o karanteni na domu. To velja za osebe, ki jih je o visoko tveganem stiku obvestil epidemiolog, okužena oseba, s katero je bil v stiku, ali aplikacija Ostani zdrav.
To izjavo morajo osebe v karanteni predložiti delodajalcu kot dokazilo za uveljavljanje nadomestila plače. Za izpolnitev izjave posameznik ne potrebuje e-identitete. In ne pozabite: zaposleni mora svojega delodajalca o napotitvi v karanteno na domu obvestiti v roku 24 ur.