Ljubljansko staro mestno jedro je z decembrom postalo bogatejše za osem novih klančin, ki omogočajo hendikepiranim, starejšim in družinam z otroškimi vozički lažji dostop do trgovin in lokalov v starem mestnem jedru. Z nameščanjem klančin želi Mestna občina Ljubljana (MOL) olajšati dostop do prostorov v starem mestnem jedru, ki so v lasti mesta, hkrati pa spodbuditi tudi zasebne lastnike trgovin in lokalov, da sledijo mestnemu zgledu in tudi oni prilagodijo vhode v svoje zgradbe. Gre za nadaljevanje pilotnega projekta, ki se je začel že spomladi, ko so prvo tovrstno klančino namestili pred prodajalno v Filipovem dvorcu. Vse klančine so v celoti izdelali v lesni delavnici javnega podjetja Voka Snaga.

MOL si prizadeva, da bi bila Ljubljana mesto, dostopno vsem. Z namestitvijo klančin se trudi še dodatno prispevati k višji kakovosti življenja v prestolnici in izboljšati dostopnost. V ta namen župan sodeluje s Svetom za odpravljanje arhitekturnih in komunikacijskih ovir MOL, ki je usmerjen v odpravljanje grajenih in komunikacijskih ovir na javnih površinah, kot so nižanje robnikov ob pločnikih, urejanje posebnih javnih parkirnih mest, nameščanje tipk za osebe z okvaro vida na semaforjih, preurejanje javnih sanitarij za hendikepirane ali opremljanje objektov s ključavnicami za evro ključe.