GOGO 2024

Bistvo poslanstva akcije Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO), ki uspešno poteka že od leta 2019, je omogočanje vključevanja oseb z različnimi hendikepi v planinske dejavnosti ter prispevek k inkluzivni družbi. Delovna skupina GOGO, na čelu katere je Stojan Rozman, je skupaj z vodjo odbora InPlaninec Jurčkom Nowakkom za leto 2024 skrbno dorekla in potrdila cilje pohodov, ki bodo ponujali možnost raznolike in široke udeležbe obiska gibalno oviranih InPlanincev med aprilom in novembrom 2024. Pohodov se lahko udeležijo tudi posamezniki z najtežjimi oblikami gibalnih hendikepov, saj so organizatorji zanje predvideli posebne tehnične pripomočke, hkrati pa so mamljivi tudi za tiste z lažjimi gibalnimi hendikepi, ki jim je izziv samostojno premagovanje vznožij lažjih vzpetin. Še en aspekt, na katerega so pozorni, je socialna komponenta pohodov, saj so cilji GOGO pohodov raznoliki in razpršeni širom Slovenije ter se pogosto bodisi povezujejo in prepletajo z drugimi festivali (npr.: Parafestival Soča) bodisi drugimi simultano organiziranimi akcijami, ki jih organizira odbor inPlaninec (npr.: akcije Nevrorazlični AMA, Odločen korak, Gluhi strežejo v planinskih kočah ipd). To ponuja vsem udeležencem (s hendikepom in brez) možnost spletanja novih poznanstev ter učinkovite inkluzije. Tudi letos akcija GOGO brez prostovoljcev ne bi potekala gladko, tako da bo njihova pomoč nujna in zagotovljena – korist pa je obojestranska. Po eni plati so močne roke in noge prostovoljcev vzpodbuda za varno ter učinkovito doseganje ciljev GOGO pohodnikov, po drugi pa predstavljajo GOGO pohodi za prostovoljce edinstveno izkušnjo povezovanja prijetnega s koristnim.

Foto: arhiv Planinske zveze Slovenije

»Pred nami je nova sezona pohodov v gore. Žal to leto brez začetka z zimskim pohodom. Večina pohodov je skupna vsem akcijam odbora inPlaninec. Upamo, da so izbrani pohodi dovolj raznoliki, tako po zahtevnosti kot interesantnosti. Tekom leta bomo poskrbeli za dopolnitev naših pripomočkov ter tako naredili za koga še dostopnejši, lažji in prijetnejši pohod. Vsekakor vas popeljemo v lepe in zanimive kraje, v prekrasno naravo z zanimivimi ljudmi. Vljudno vabljeni, da se nam zopet pridružite pri tkanju prelepe zgodbe o razvoju inkluzije in odlični prostočasni dejavnosti – gorništvu. Gremo skupaj v hribe!« je pred prvim pohodom, ki bo 14. aprila (Ankaran – Elerji), povedal vodja delovne skupine GOGO Stojan Rozman in pojasnil, da sta obisk in odziv ljudi vsako leto večji, kar je lep dokaz, da akcija dosega svoj namen in je zato smiselno z njo tudi nadaljevati.

Akcijo podpirajo številni parašportniki in ambasadorji, ki jih bodo imeli udeleženci možnost srečati in spoznati, poteka pa pod okriljem odbora inPlaninec Planinske zveze Slovenije in v sodelovanju z Društvom distrofikov Slovenije, Zvezo paraplegikov Slovenije, Združenjem multiple skleroze Slovenije, Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije Sonček ter podjetjem Nicehash, ki kot generalni pokrovitelj projekt podpira že od leta 2020. Častna pokroviteljica letošnjih pohodov GOGO je predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc-Musar.

Sezam vseh pohodov najdete TUKAJ.