Spodaj objavljamo javno pismo našega uporabnika Gala Kranjca Kušlana, ki je bil kot predstavnik Ekvilib Inštituta povabljen na sejo Medresorske komisije za človekove pravice. V oči bode, da so med zasedanjem na temo varovanja človekovih pravic “pozabili” na njegov hendikep ter sejo izpeljali v stavbi, ki je neprilagojena oziroma nedostopna. Pod odprtim pismom Kranjca-Kušlana objavljamo tudi javno opravičilo vodje sektorja Nine Lenardič-Purkart, ki je prispelo naslednji dan.

Spoštovani,

v sredo, 13. decembra 2023, sem se kot predstavnik Ekvilib Inštituta odpravil na sejo Medresorske komisije za človekove pravice, ki je potekala na Gregorčičevi ulici 27. Žal pa se je moja udeležba končala že na vhodu – seja je namreč potekala v 1. nadstropju stavbe, dvigala ali alternativnega vhoda za gibalno ovirane pa stavba nima. Predsednica komisije se je opravičila in mi razložila, da seje ni več mogoče prestaviti na drugo lokacijo, zato sem sejo še pred njenim začetkom moral zapustiti.

Resnično žalostno je, da se je to zgodilo ravno na seji komisije za človekove pravice. Še posebej ironično pa je, da je govor, ki sem ga pripravil za to sejo, naslavljal ravno dejstvo, da kot gibalno ovirana oseba, ki deluje na področju človekovih pravic, tako v zasebnem kot poslovnem življenju žal opažam, da je na tem področju izrečenih veliko besed, ki pa vse prepogosto niso podkrepljene z dejanji.

Seja je tako služila kot popolna prispodoba varovanja človekovih pravic v Sloveniji – na seji se je o tem veliko govorilo, medtem pa so bile le nekaj metrov stran enemu izmed udeležencev pravice kršene.

Gal Kranjc Kušlan, Ekvilib Inštitut

Spoštovani gospod Kranjc Kušlan,

dovolite mi, da se vam uvodoma še enkrat iskreno opravičim za nastalo situacijo, v kateri smo se znašli pred sredino sejo Medresorske komisije za človekove pravice, ter izrazim resnično obžalovanje, da je do tega neljubega dogodka prišlo.

Želeli bi pojasniti, da seje Medresorske komisije običajno potekajo v prostorih Ministrstva za zunanje in evropske zadeve, pri čemer smo tokrat izjemoma, ravno zaradi razširjene sestave sklica, morali zagotoviti dvorano za večje število udeležencev. Tako je bila seja Medresorske komisije sklicana v sejni dvorani izven prostorov našega ministrstva, pri čemer pa pri tem nismo vnaprej preverili možnosti dostopa za gibalno ovirane osebe. Glede slednjega prevzemamo polno odgovornost.

Medresorska komisija za človekove pravice je zavezana k dialogu s predstavniki civilne družbe, kar izhaja tudi iz njenega mandata, članstva in poslovnika, prav tako pa si tudi prizadeva za celovito vključevanje organizacij civilne družbe v vsej njihovi raznolikosti. Ob tej priložnosti bi tako želeli zagotoviti, da bomo v prihodnje še posebej pozorni tudi na ta vidik, z namenom transparentne in odprte komunikacija pa bomo člane Medresorske komisije za človekove pravice seznanili z vašim sporočilom in našim odgovorom.

Dodatno k temu in kot že predlagano v sredo, vas vabimo, da nam vaše vsebinske elemente, ki ste jih želeli predstaviti na seji, posredujete po elektronski poti, saj bi jih želeli vključiti v zapis srečanja in deliti z ostalimi prisotnimi na seji.

V upanju, da boste naše opravičilo sprejeli z razumevanjem, vas lepo pozdravljamo,

Nina Lenardič Purkart
vodja sektorja Head of Department

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZUNANJE
IN EVROPSKE ZADEVE

DIREKTORAT ZA MULTILATERALNO SODELOVANJE
Sektor za človekove pravice