Tema letošnjega evropskega dneva neodvisnega življenja bo svoboda. Foto: arhiv društva YHD

5. maja 2020 bomo hendikepirani in naši podporniki obeležili 7. evropski dan neodvisnega življenja. ENIL (European network of Independent Living) je za letošnjo temo izbral »svobodo« (angl. liberty).

Hendikepirani želimo širšo javnost ozavestiti o tem, da nam je bila ali pa nam je še v veliko primerih odvzeta svoboda. Nekateri še vedno živijo v institucijah, v bivalnih skupnostih, v domovih za starejše ali pa doma brez ustrezne podpore, ki bi jim omogočila neodvisno življenje. Srečujejo se tudi z ovirami pri gibanju v Evropski uniji, ko potujejo ali študirajo v državah članicah Evropske unije: nimajo dostopa do storitev , na primer dostopnega prevoza in drugih storitev ter podpore, ki jih potrebujejo v času njihovega bivanja drugje.

Organizacija ENIL zato vzpodbuja hendikepirane, njihove organizacije, druge nevladne organizacije in širšo javnost, da aktivno sodelujejo pri letošnjem dnevu neodvisnega življenja. Prosimo vas, da delite svoje osebne izkušnje, ko vam je bila odvzeta svoboda (niste mogli zapustiti svojega stanovanja ali izvajati aktivnosti, ki ste jo želeli, vam je bila odvzeta možnost odločitev, so vam bile postavljene prenizke zahteve, niste bili enakovredno obravnavani, se zaradi nedostopnosti šol niste mogli šolati v domačem okolju, ste bili zaradi pomanjkanja podpore prisiljeni živeti v instituciji …). Pošljite nam fotografijo ali video, skupaj s kratkim opisom zgodbe (lahko je anonimno). Z nami lahko delite tudi fotografije ali video o tem, kako vi dojemate svobodo. Lahko pa pripravite transparent s sporočilom o tem, kaj je za vas svoboda in nam posredujete fotografijo.
Osebne zgodbe, sporočila, foto in video material bosta ENIL in Društvo YHD delila na svojih spletnih straneh in socialnih omrežjih.

Vaše zgodbe, foto in video material nam lahko pošljete  do 1. maja na:

e-mail: yhd-drustvo@yhd-drustvo.si pod zadevo: Evropski dan neodvisnega življenja

Povzeto po:
https://enil.eu/news/european-independent-living-day-to-focus-on-liberty/