Projekt Escape Room – Pobeg iz inštitucije, ki je aktivno potekal od maja do sredine oktobra, smo začeli s spoznavanjem – mladim s hendikepom in brez smo ponudili odprt prostor, da se predstavijo. S predstavitvenimi aktivnostmi, igrami in t.i. »team buildingom« smo od sodelujočih mladih izvedeli kdo so, kaj so njihove strasti, pa tudi s katerimi izzivi in vprašanji se srečujejo v svojem vsakdanjem življenju. Nenazadnje nas je zanimalo, kaj pričakujejo in si želijo od udeležbe pri našem projektu. V sklopu projekta smo tako s partnerjema zavodoma ODTIZ in TiPovej! izvedli dve intenzivni vikend delavnici (maja in julija) – namen je bil mlade prostovoljce, ki so se pridružili projektu, seznaniti s filozofijo neodvisnega življenja. Delavnice smo izvedli vzporedno v živo in preko aplikacije Zoom. Takšna odločitev je padla, ker smo pri projektu želeli omogočiti udeležbo tudi tistim, ki se zaradi svojega hendikepa in/ali razdalje niso mogli udeležiti srečanj osebno. Na intenzivnih celodnevnih delavnicah smo naslovili in obravnavali različne teme; zgodovino neodvisnega življenja, pomembnost pravilnega izrazoslovja in uporabe pravilne terminologije, (de)institucionalizacijo, načine za doseganje neodvisnega življenja, osebno asistenco in najpogostejše zmote glede zgornjih tem.

V sklopu projekta in pripravah nanj smo z mladimi obiskali tudi sobo pobega na prostem – ta je bila edina dostopna za vse udeležence, vse ostale, »prave« sobe pobega, so bile za posameznike na vozičku nedostopne ali neprilagojene. Nedostopnost je tema, s katero se osebe s hendikepom srečujejo praktično na dnevni bazi, zato so mladi pri zasnovi želeli upoštevati tudi ta vidik. Mlade smo nato skozi celoten proces spodbujali in vodili, da preko zadanih nalog in sodelovanja z ostalimi v skupini, delijo svoje mnenje, izkušnje in osebni pogled na omenjene tematike. Kot izjemno konstruktivno se je izkazalo predvsem delo v manjših skupinah, saj so se mladi na ta način lažje izrazili ter neobremenjeno delili svoja mnenja in ideje. Po temeljiti seznanitvi s filozofijo neodvisnega življenja so se sodelujoči mladi prostovoljci strinjali, da so potrebe vseh, tako oseb s hendikepom kot brez, popolnoma enake. To so vzeli za izhodišče za oblikovanje digitalne sobe pobega in tako je nastal Escape room – Pobeg iz inštitucije. »Pri projektu mi je bilo všeč, da sem se nekaj naučila tudi o zgodovinskem ozadju filozofije neodvisnega življenja in osebne asistence ter o pravicah hendikepiranih ljudi na splošno. Bili smo zelo simpatična skupina, zato mi je bilo poleg izobraževalnega dela všeč tudi druženje in spoznavanje drugih. Želim si, da bi s tem projektom osebno asistenco na zabaven način približali tudi drugim, ki je ne poznajo in se ne gibljejo v teh krogih, hkrati pa jih tudi poučili o sami pomembnosti osebne asistence,« je svoje občutke strnila udeleženka projekta Ines Golobič.

Kot omenjeno, so mladi teme in vsebine za sobo pobega oblikovali na podlagi filozofije neodvisnega življenja. Z različnimi interaktivnimi pristopi smo jih spodbujali in usmerjali, da so natančno opredelili teme in vprašanja, ki jih želijo predstaviti pri »pobegu iz inštitucije«, pa tudi na kakšen način želijo oblikovati sobo pobega. Ob koncu vsakega delovnega vikenda smo se z mladimi dogovorili in jim razdelili naloge, ki so jih mladi razčlenjevali in raziskovali doma, na ta način smo jih aktivno vključili v kreativni proces. Poleg dveh intenzivnih vikendov in obiska sobe pobega na prostem, smo si vzeli čas in si skupaj ogledali tudi kultni film Crip Camp o revoluciji, ki so jo izvedli hendikepirani v 60. letih prejšnjega stoletja v ZDA, konec avgusta pa organizirali še eno celodnevno delavnico, kjer so vključeni mladi združili vsa vprašanja in ideje, ki so nastale skozi vikend delavnici, ob domačem delu ter ob mentorski podpori. Na tem srečanju so sodelujoči preko spletnih orodij »Google forms« in »Google slides« oblikovali digitalno sobo pobega Escape room – Pobeg iz inštitucije. Javnosti je soba pobega dostopna preko spletne povezave; igralec se bo znašel v sobi najstnice Eve, ki za premikanje uporablja ročni voziček.

Digitalna soba pobega Escape room – Pobeg iz inštitucije bo objavljena in javno dostopna tudi na platformi Ljubljana mesto učenja. Vključeni mladi, ki so sodelovali pri oblikovanju in izdelavi sobe pobega, bodo sodelovali tudi pri diseminaciji in širjenju rezultatov projekta. S tem bodo svoje pridobljeno znanje delili v svojem okolju in skupnosti. Deljenje končnega izdelka med svoje sovrstnike, prijatelje in domače je eden od pomembnih načinov, da svoje novo znanje prenašajo naprej. Še en pomemben vidik projekta, ki smo ga želeli izpostaviti vsi sodelujoči partnerji, je dejstvo, da so bili v projekt vključeni mladi s hendikepom in brez, kar je posledično še dodatno okrepilo možnosti in razvoj predvsem mladih z manj priložnostmi. Projekt Escape room – Pobeg iz inštitucije je zaradi narave dela in poteka (bili so vpeti v celoten proces, od začetka do konca) močno prispeval tudi k razvoju kompetenc in socialnih veščin vključenih mladih. Poleg omenjenih kompetenc so se izpopolnjevali tudi v medvrstniškem vodenju (delo po skupinah) in krepili svoja znanja na področju samoorganizacije, saj je projekt od njih zahteval tudi samostojno delo doma. »Moja izkušnja pri sodelovanju je zelo pozitivna. Ravno na projektih kot je ta, se vedno znova učim timskega dela. Najbolj mi je bila všeč že sama ideja sobe pobega, saj se z digitalno sobo pobega srečujem prvič, čeprav sem grafična oblikovalka. Seveda pa izdelava sobe pobega ne bi bila mogoča, če se sodelujoči med sabo ne bi izredno dobro ujeli. Zabavno je bilo!« je svoje sodelovanje pri projektu ocenila Mihela Bauman, ki je zasnovala Evino sobo in predmete v njej.

Ker smo vsi partnerji projekta Escape room – Pobeg iz inštitucije s svojim delovanjem vpeti tudi v različna mednarodna sodelovanja, razmišljamo, da bi v prihodnosti projekt razširili tudi v mednarodne vode. V tem primeru bomo vključene mlade ponovno povabili k sodelovanju. Naš končni izdelek, digitalna soba pobega, je trenutno v zaključni fazi testiranj, vas pa vabimo, da pokukate vanjo in tudi sami skušate zbežati iz inštitucije. Vaša avantura se začne s klikom na srebrni pokal, ki ga najdete v Evini sobi. Morebitne povratne informacije lahko sporočite na sonja@yhd-drustvo.si, veseli jih bomo.

Projekt je financirala Mestna občina Ljubljana.