Ker je bila v času parlamentarnih volitev aprila 2022 volilna pravica odvzeta več kot 3.016 državljanom, številka pa je 13. januarja 2023 narasla še na 3.505, so se tri nevladne organizacije – Zveza Sonček, Zavod Risa in Društvo za kulturo inkluzije partnersko podale v projekt »Volilna pravica ni kaprica«, Gibanje za odpravo odvzema volilne pravice osebam z invalidnostjo. To se jim je zdelo nujno, glede na to, da je v Sloveniji volilna pravica ena temeljnih pravic, osebe z intelektualnim hendikepom pa kljub temu niso mogle voliti zaradi predsodkov družbe o njihovih sposobnostih.

Pri svojih prizadevanjih so bili zgoraj omenjeni nevladniki uspešni, saj je Državni zbor (DZ) na 16. redni seji 30. januarja 2024 sprejel spremembo Zakona o volitvah v Državni zbor, s katero je vsem polnoletnim državljankam in državljanom, ki so jim odvzeli volilno pravico, ker so bili postavljeni pod skrbništvo ali je bila podaljšana roditeljska pravica njihovim staršem, volilno pravico tudi vrnili. Na pobudo Zveze Sonček iz leta 2022 in aktivnostmi v projektu ACF »Volilna pravica ni kaprica« s projektnima partnerjema Zavodom Risa in Društvom za kulturo inkluzije so poslanci DZ soglasno, z vsemi glasovi vseh prisotnih poslancev na seji, sprejeli zakonsko spremembo s katero ne bo nikomur več odvzeta volilna pravica kot temeljna človekova pravica. Do predloga zakonskih sprememb je prišlo na podlagi zakonodajne iniciative Državnega sveta in predloga poslancev poslanskih skupin DZ.

»Več kot 15 let po sprejetju Konvencije o pravicah invalidov, z ratifikacijo tu, v Sloveniji, končno priznavamo eno izmed temeljnih človekovih državljanskih pravic vsem polnoletnim državljankam in državljanom,« je ob tej priložnosti povedala Tatjana Knapp iz Zavoda Risa. »Nedopustno se nam je zdelo, da kdorkoli ostane brez volilne pravice zaradi okoliščine – pa naj gre za hendikep, starost ali pa, ker je oseba postavljena pod skrbništvo,« je kolegico Knapp dopolnil Iztok Suhadolnik (na fotografiji) iz Zveze Sonček.

Foto: Samir Elezović