od

Posebni poročevalci ZN zaskrbljeni zaradi sistematične zlorabe sredstev EU za spodbujanje institucionalizacije zaradi hendikepa

Bruselj in Budimpešta, 23. julija 2020 – Dva izkušena strokovnjaka Združenih narodov (ZN) sta izrazila zaskrbljenost zaradi številnih primerov financiranja iz finančnih skladov Evropske unije (EU) za vzdrževanja in širjenja institucij za osebe s hendikepom, kar ni v skladu z mednarodnim pravom človekovih pravic.

Posebna poročevalka ZN za pravice oseb s hendikepom, Catalina Devandas – Aguilar in posebna poročevalka ZN za pravico do ustreznega bivališča, Balakrishnan Rajagopal, sta naslovili na predsednico Evropske komisije, Ursulo van der Leyen pismo, v katerem izrazita zaskrbljenost, nad tem, da Evropski strukturni in investicijski skladi (ESIF) še vedno financirajo vzdrževanje zastarelih, diskriminatornih in nevarnih praks institucionalizacije v številnih državah Evropske unije.

Posebni poročevalci opozarjajo, da so institucionalne nastanitve postala žarišča COVID-19, in da je gradnja novih in vzdrževanje obstoječih institucij, majhnih ali velikih v nasprotju s konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov (CRPD), vključno s pravico do nediskriminacije in neodvisnega življenja v skupnosti. Vključevanje hendikepiranih v tovrstne institucije lahko resno ogroža in krši človekove pravice (kot so zapostavljanje, zadrževanje, izolacija in nasilje nad hendikepiranimi)."

Posebni poročevalki sta utemeljili svoje argumente tako, da sta spomnili predsednico Evropske komisije, gospo van der Leyen, da je EU in vseh 27 držav članic ratificiralo Konvencijo o pravicah invalidov ter s tem sprejelo zavezujoče pravne obveznosti za spoštovanje, zaščito in izpolnjevanje človekovih pravic oseb s hendikepom. Ob enem sta pozvali predsednico komisije, da implementira zakone, ki prepričujejo nadaljnjo financiranje gradnje manjših institucij za osebe s hendikepom, in preusmeri to financiranje za doseganje večje inkluzije in podpore hendikepiranim, da živijo neodvisno. Izpostavili so, da:

 

„Evropska komisija z nenehnim zagotavljanjem finančne podpore projektom, ki spodbujajo institucionalizacijo hendikepiranih podpira, legitimira in dejavno prispeva k sprejemanju medicinskega modela hendikepa in na ta način spodkopava napredek, dosežen s sprejetjem Konvencije (CRPD) ter spodbuja države, naj ohranijo zastarele, neučinkovite in diskriminatorne načine, ki kršijo pravice hendikepiranih."

 

Sporočilo posebnih poročevalk ZN je naslovljeno na predsednico Evropske komisije malo po tem, ko je posebni poročevalec ZN za pravice do zdravja, Dainius Pūras poslal sporočilo bolgarski vladi in Evropski komisiji o finančni shemi, ki jo financira ESIF za izgradnjo majhnih institucij za več kot 1000 oseb s hendikepom. Financiranje bolgarske sheme s strani Komisije je trenutno v postopku pred sodiščem Evropske unije.

Medtem, ko se dokazi kopičijo pa Fundacija Validity in Evropska mreža za neodvisno življenje (ENIL) pozivata Evropsko komisijo, naj odločno ukrepa proti in prepreči nadaljnjo kršenje človekovih pravic in preusmeri financiranje v storitve v skupnosti in zagotovi finančno odškodnino tistim, ki so institucionalizirani.

 

 

 

 

 

Povzeto po ENIL.

 

Več novic

Nazaj

Svoje življenje si težko predstavljam neodvisno brez vozička. Med nešteto stvarmi, ki jih ljudje uporabljamo, pa prav voziček spada med najbolj zgodovinsko obtežene z negativnimi predstavami in strahovi. Ker se mu s tem dela krivica, si zasluži, da ob evropskem dnevu neodvisnega življenja, ki ga obeležujemo na današnji dan in je letos posvečen mobilnosti, zapišem nekaj misli o tem super pripomočku.

Zumra Jašarević je po poklicu ekonomska tehnica, pred upokojitvijo je delala kot računovodkinja, toda v resnici je že celo življenje popotnica:
»Moja največja ljubezen so
potovanja. Že od nekdaj. Najlepši spomini me vežejo na Jemen, Iran, Egipt, Jordanijo, Provanso, Korziko, Ukrajino ....«

To je naslov knjige o življenju Gordane Rajkov, srbske aktivistke za pravice žensk in hendikepiranih oseb ter ključne promotorke neodvisnega življenja v Srbiji. Evropska mreža za neodvisno življenje jo je počastila s sprejetjem v dvorano slavnih aktivistov.

Anja Slak je še pred dobrim letom dni živela v domu za starejše občane. Njeno fizično in psihično stanje se je slabšalo, zato se je obrnila na Društvo YHD. Vedela je namreč dvoje: da ne želi več živeti v domu, kjer se je počutila kot v zaporu, in da ima YHD v najemu neprofitni prehodni stanovanji, namenjeni osebam s hendikepom, ki želijo zapustiti institucijo, se osamosvojiti in zaživeti neodvisno.

YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepa je na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) poslalo prošnjo in zdravniško priporočilo za prednostno cepljenje osebnih asistentov, z utemeljitvijo, da njihovo delo zajema stik z najranljivejšimi skupinami prebivalstva.

 

Poljska vlada si od leta 2019 prizadeva za izdelavo uspešnih strategij deinstitucionalizacije, kar je posledica zahtev Evropske unije. V okviru tega projekta so Poljaki sestavili delovno skupino iz sedmih nevladnih invalidskih organizacij, ki se je poglobila v razvijanje (storitev) osebne asistence in odpiranje Centrov za Neodvisno življenje hendikepiranih (NŽH).

 

Zavod Risa, ki prihaja iz Podgorja pri Slovenj Gradcu nas je prosil za pomoč in sodelovanje pri evropskem projektu na temo razvoja in širjenja lahkega branja.

 

Društvo Altra v sodelovanju z Mirovnim inštitutom izvaja program ARVID - Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami. V okviru tega izvajajo anketo, s katero želijo zbrati podatke, ki bi jim pomagali oceniti, kolikšen delež žrtev kaznivih dejanj predstavljajo hendikepirane oseb

 

Uporabnica osebne asistence piše odprto pismo ministru Tomažu Gantarju, da naj ne ukine javnega prevoza. To namreč vpliva na izvajanje storitve osebne asistence od katere so odvisni ona in mnogo drugih, ki za življenje potrebujejo pomoč druge osebe.

 

Na letošnjem 23. Festivalu slovenskega filma si med drugim lahko od 6.10. do 11.10. brezplačno na spletni platformi - FSF ogledate dokumentarni film živiM, ki opisuje življenje Martine Piskač, ki kljub težkemu fizičnemu hendikepu, živi aktivno in enakopravno.

 

Letošnji že 13. Festival drugačnosti se je zaradi korona virusa iz stojnic in odra v mestnem jedru v Slovenj Gradcu preselil v kulturne ustanove.

Društvo YHD je v okviru projekta Bontonček v knjižnici Ksaverja Meška za strokovne delavce izvedlo delavnico »Neodvisno življenje: kljub oviram lahko opravljam aktivnosti, ki jih vsi ostali ljudje«.

Posebni poročevalci opozarjajo, da so institucionalne nastanitve postala žarišča COVID-19, in da je gradnja novih in vzdrževanje obstoječih institucij, majhnih ali velikih v nasprotju s konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov (CRPD), vključno s pravico do nediskriminacije in neodvisnega življenja v skupnosti.

Sofinancerji