od

Posebni poročevalci ZN zaskrbljeni zaradi sistematične zlorabe sredstev EU za spodbujanje institucionalizacije zaradi hendikepa

Bruselj in Budimpešta, 23. julija 2020 – Dva izkušena strokovnjaka Združenih narodov (ZN) sta izrazila zaskrbljenost zaradi številnih primerov financiranja iz finančnih skladov Evropske unije (EU) za vzdrževanja in širjenja institucij za osebe s hendikepom, kar ni v skladu z mednarodnim pravom človekovih pravic.

Posebna poročevalka ZN za pravice oseb s hendikepom, Catalina Devandas – Aguilar in posebna poročevalka ZN za pravico do ustreznega bivališča, Balakrishnan Rajagopal, sta naslovili na predsednico Evropske komisije, Ursulo van der Leyen pismo, v katerem izrazita zaskrbljenost, nad tem, da Evropski strukturni in investicijski skladi (ESIF) še vedno financirajo vzdrževanje zastarelih, diskriminatornih in nevarnih praks institucionalizacije v številnih državah Evropske unije.

Posebni poročevalci opozarjajo, da so institucionalne nastanitve postala žarišča COVID-19, in da je gradnja novih in vzdrževanje obstoječih institucij, majhnih ali velikih v nasprotju s konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov (CRPD), vključno s pravico do nediskriminacije in neodvisnega življenja v skupnosti. Vključevanje hendikepiranih v tovrstne institucije lahko resno ogroža in krši človekove pravice (kot so zapostavljanje, zadrževanje, izolacija in nasilje nad hendikepiranimi)."

Posebni poročevalki sta utemeljili svoje argumente tako, da sta spomnili predsednico Evropske komisije, gospo van der Leyen, da je EU in vseh 27 držav članic ratificiralo Konvencijo o pravicah invalidov ter s tem sprejelo zavezujoče pravne obveznosti za spoštovanje, zaščito in izpolnjevanje človekovih pravic oseb s hendikepom. Ob enem sta pozvali predsednico komisije, da implementira zakone, ki prepričujejo nadaljnjo financiranje gradnje manjših institucij za osebe s hendikepom, in preusmeri to financiranje za doseganje večje inkluzije in podpore hendikepiranim, da živijo neodvisno. Izpostavili so, da:

 

„Evropska komisija z nenehnim zagotavljanjem finančne podpore projektom, ki spodbujajo institucionalizacijo hendikepiranih podpira, legitimira in dejavno prispeva k sprejemanju medicinskega modela hendikepa in na ta način spodkopava napredek, dosežen s sprejetjem Konvencije (CRPD) ter spodbuja države, naj ohranijo zastarele, neučinkovite in diskriminatorne načine, ki kršijo pravice hendikepiranih."

 

Sporočilo posebnih poročevalk ZN je naslovljeno na predsednico Evropske komisije malo po tem, ko je posebni poročevalec ZN za pravice do zdravja, Dainius Pūras poslal sporočilo bolgarski vladi in Evropski komisiji o finančni shemi, ki jo financira ESIF za izgradnjo majhnih institucij za več kot 1000 oseb s hendikepom. Financiranje bolgarske sheme s strani Komisije je trenutno v postopku pred sodiščem Evropske unije.

Medtem, ko se dokazi kopičijo pa Fundacija Validity in Evropska mreža za neodvisno življenje (ENIL) pozivata Evropsko komisijo, naj odločno ukrepa proti in prepreči nadaljnjo kršenje človekovih pravic in preusmeri financiranje v storitve v skupnosti in zagotovi finančno odškodnino tistim, ki so institucionalizirani.

 

 

 

 

 

Povzeto po ENIL.

 

Več novic

Nazaj

 

Društvo Altra v sodelovanju z Mirovnim inštitutom izvaja program ARVID - Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami. V okviru tega izvajajo anketo, s katero želijo zbrati podatke, ki bi jim pomagali oceniti, kolikšen delež žrtev kaznivih dejanj predstavljajo hendikepirane osebe

 

Uporabnica osebne asistence piše odprto pismo ministru Tomažu Gantarju, da naj ne ukine javnega prevoza. To namreč vpliva na izvajanje storitve osebne asistence od katere so odvisni ona in mnogo drugih, ki za življenje potrebujejo pomoč druge osebe.

 

Na letošnjem 23. Festivalu slovenskega filma si med drugim lahko od 6.10. do 11.10. brezplačno na spletni platformi - FSF ogledate dokumentarni film živiM, ki opisuje življenje Martine Piskač, ki kljub težkemu fizičnemu hendikepu, živi aktivno in enakopravno.

 

Letošnji že 13. Festival drugačnosti se je zaradi korona virusa iz stojnic in odra v mestnem jedru v Slovenj Gradcu preselil v kulturne ustanove.

Društvo YHD je v okviru projekta Bontonček v knjižnici Ksaverja Meška za strokovne delavce izvedlo delavnico »Neodvisno življenje: kljub oviram lahko opravljam aktivnosti, ki jih vsi ostali ljudje«.

Posebni poročevalci opozarjajo, da so institucionalne nastanitve postala žarišča COVID-19, in da je gradnja novih in vzdrževanje obstoječih institucij, majhnih ali velikih v nasprotju s konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov (CRPD), vključno s pravico do nediskriminacije in neodvisnega življenja v skupnosti.

 

ENIL - evropska mreža za neodvisno življenje javno poziva srbsko oblast, da pred sodišče privedejo storilce policijske brutalnosti, ki so 8. julija 2020, v Novem Sadu brutalno napadli avtističnega moškega.

 

Na Dunaju je v sklopu organizacije Zero Project, bila organizirana konferenca, kjer so v  treh dneh organizirali več kot 30 dogodkov, na katerih so predstavili inovacije in specializirane forume, ki so razpravljali o različnih temah vključujočega (inkluzivnega) izobraževanja.

 

ENIL – Evropska mreža za neodvisno življenje je pripravila anketo o Neodvisnem življenju, katere namen je boljše razumevanje neodvisnega življenja v Evropi.

 

Tudi letos smo se udeležili mednarodnega festivala Igraj se z mano, ki ga organizirata Center Janeza Levca in Društvo za kulturo inkluzije. Festival je potekal od 27. 5. do 7. 6. 2020. Zaradi epidemije se je letos dogajanje iz Kongresnega trga preselilo na spletne platforme.

 

Ko me je v sredo, 20. maja, zjutraj poklicala Elena, sem ji na hitro rekel, da nimam časa in naj bo kratka. To je moj standardni odziv na telefonske klice, kadar rišem. „Počakaj, to ti MORAM povedati. Danes ponoči je umrl Emil.“ V tistem trenutku sem se sesedel in val bolečine je stekel skozi moje telo. Otrokom sem rekel, naj mi prinesejo zavitek papirnatih brisač.

 

Mnogo prehitro nas je zapustil predragi prijatelj, sodelavec, borec za neodvisno življenje, soustanovitelj in ključni člen društva YHD, filozof in sociolog kulture ter vedno družbeno angažiran Emil Bohinc.

Poročilo odkriva, kako evropske države niso uspele omejiti in znižati revščino s katero se soočajo hendikepirani, še posebej sedaj, ko smo na pragu nove finančne krize.

Sofinancerji